Tirulah Puasa Rasul

ALLAH Ta’ala telah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al Baqarah: 183). Umat Islam sudah pasti menginginkan melaksanakan ibadah puasa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar Allah benar-benar menerima segala amal perbuatan dan kelak, bertemu dengan Rasul dalam sorgaNya. Rasulullah saw … Read more

Berpolitiklah Untuk Kemanusiaan

IBNU Qayyim, mengutip pendapat Ibnu Aqil mengatakan, dalam berpolitik yang diperlukan adalah segala hal yang dapat mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, walaupun hal-hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak termaktub dalam wahyu. Artinya, kebijakan penguasa atas rakyatnya harus selalu didasarkan atas kemaslahatan kemanusiaan (tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah). Karena itu … Read more

Sejarah Kubah Hijau di Atas Makam Nabi

ADA kubah bewarna hijau di atas makam Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, Abu Bakar serta Umar bin Khattab. Kubah dengan bentuk dan warna khas ini begitu ikonik, berlokasi di sudut tenggara Masjid Nabawi, Madinah. Bagaimana sejarah di balik kubah hijau ini? Siapa yang membangunnya? Dan mengapa diberi warna hijau? Dikutip dari jejakimani.com, para ahli … Read more

Sedekah Luar Biasa

Tersebutlah Abdurrahman bin Shakhr yang wafat pada tahun 59 H, salah seorang ahlush-shuffah (orang-orang miskin muhajirin yang tinggal di emperan Masjid Nabawi). Pria ini hidup dalam ketiadaan. Tetapi dengan kondisinya menjadi kesempatan baginya untuk melayani dan mengikuti dakwah Nabi bahkan menjadi dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kedekatannya dengan Rasulullah SAW pula yang telah menjadikannya periwayat … Read more

Al-Aqsa, Kiblat Pertama Umat Islam

MASJID Al-Aqsa di Yerusalem termasuk masjid suci umat Islam, selain Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Al-Aqsa juga saksi abadi konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Masjid Al-Aqsa awalnya dikenal sebagai Baitul Maqdis dan kiblat shalat umat Islam yang pertama sebelum dipindahkan ke Ka’bah di dalam Masjidil Haram. 13 tahun lamanya umat … Read more

Lokasi Wisata Religi di Madinah

SELAIN melaksanakan ibadah keagamaan seperti haji atau umroh, datang ke Madinah juga sekaligus bisa melakukan perjalanan wisata religi. Ada 11 lokasi yang bisa dikunjungi sebagai lokasi wisata religi tersebut, yang akan memuaskan keingintahuan kita tentang jejak sejarah Islam. Dimana dan apa saja lokasi tersebut? Berikut rincian singkatnya: Masjidil Haram: merupakan salah satu tujuan utama umat … Read more

Berbuat Curang Dibenci Islam

MEMBUNGKAM suara rakyat dan mencuranginya berarti menutup hadirnya nilai ketuhanan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berarti pula ia tidak menghendaki adanya kebenaran hadir di republik ini. Berbuat curang sangat dibenci oleh semua ajaran. Di samping memang dalam ajaran Islam terdapat surah al-Muthoffifin yang menegaskan larangan berbuat curang, juga banyak hadis yang mengingatkan agar manusia … Read more

Kisah Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang ahli ibadah, zuhud, dan khalifah rasyidin yang kelima. Kisah hidupnya begitu mengagumkan. Kisah mengesankan yang pertama diriwayatkan oleh Salamah bin Dinar, seorang alim di Madinah, qadhi, dan syaikh penduduk Madinah. Beliau menuturkan kisahnya: “Suatu ketika, aku menemui khalifah muslimin Umar bin Abdul Aziz tatkala beliau berada di Khunashirah, … Read more

Burung Yang Dihidupkan Kembali

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: “Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati”. Allah berfirman: “Belum yakinkah kamu?” Ibrahim menjawab: “Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku). Allah berfirman: “(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. (Allah berfirman): “Lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari … Read more